Onderzoek huishoudelijke hulp Wmo

Heeft u huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Van 16 september tot en met 25 oktober 2019 kan bureau SDO Support u bellen voor een kwaliteits- en klanttevredenheidsonderzoek.  Als u mee wilt werken, maakt het bureau telefonisch een afspraak met u voor een huisbezoek vanaf 16 september. 

Onderzoek 2 keer per jaar

SDO Support voert 2 keer per jaar in opdracht van de gemeente Nijmegen een onderzoek uit onder Nijmegenaren met een indicatie voor huishoudelijke hulp. Zij onderzoeken de kwaliteit van de huishoudelijke hulp en hoe tevreden deze mensen over de hulp zijn. De resultaten worden anoniem verwerkt, dus zonder uw naam te vermelden.

Vragen?

Twijfelt u aan de echtheid van dit onderzoek? Neem dan contact op met de gemeente Nijmegen, telefoonnr. 14024.