Wijziging doorgeven Wmo-voorziening of Jeugdhulp

U heeft een Wmo-voorziening of maakt gebruik van Jeugdhulp en wilt een wijziging doorgeven, omdat er iets is veranderd in uw adres-, bank- of telefoongegevens. Of u wilt een wijziging aanvragen in de voorziening zelf.

Geef de volgende wijzigingen door aan de gemeente:

  • U bent verhuisd of uw gezinssamenstelling is veranderd
  • U heeft een ander bankrekeningnummer
  • U maakt geen gebruik meer van een voorziening of wilt deze stoppen
  • U wilt op een andere manier gebruikmaken van uw voorziening. U heeft bijvoorbeeld zorg in natura en wilt overstappen naar een pgb
  • U wilt een andere zorgaanbieder voor uw voorziening

Er kan een onderzoek of gesprek plaatsvinden. Dat hangt ervan af wat voor wijziging u doorgeeft.

Print het Wmo-wijzigingsformulier (pdf, 140 kB), vul in en verstuur per post.

De stip in uw buurt of wijk kan u helpen bij het invullen van het formulier