Wijziging doorgeven Wmo-voorziening

U heeft een Wmo-voorziening en wilt een wijziging doorgeven, omdat er iets is veranderd in uw adres-, bank- of telefoongegevens. Of u wilt een wijziging aanvragen in de voorziening zelf.

Regelen met DigiD

Geef de volgende wijzigingen door aan de gemeente:

  • U bent verhuisd of uw gezinssamenstelling is veranderd
  • U heeft een ander bankrekeningnummer
  • U maakt geen gebruik meer van een voorziening of wilt deze stoppen
  • U wilt op een andere manier gebruikmaken van uw voorziening. U heeft bijvoorbeeld zorg in natura en wilt overstappen naar een pgb
  • U wilt een andere zorgaanbieder voor uw voorziening

Er kan een onderzoek of gesprek plaatsvinden. Dat hangt ervan af wat voor wijziging u doorgeeft.

Print het wijzigingsformulier, vul het in en stuur het naar:
Gemeente Nijmegen
Bureau Backoffice Wmo/Jeugd
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

De stip in uw buurt of wijk kan u helpen bij het invullen van het formulier