Kunstwerken van Atelier Veldwerk (Rudy Luijters en Onno Dirker)

Lights Crossing
kunstenaar: Atelier Veldwerk (Rudy Luijters en Onno Dirker)
[x]
Rudy Luijters en Onno Dirker, beiden beeldend kunstenaar, werken sinds 2003 samen binnen Atelier Veldwerk. Het werkveld betreft de inrichting van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord.
Het inventariseren, analyseren en het tonen van de werkelijkheid in een nieuw verband staat in het werk voorop, het doen van ingrepen kan daaruit volgen. De analyse kan ook doel op zich zijn. Vertrekpunt is met name de beeldende kunst, waarbij de focus ligt op processen van transformatie (landschappelijk, botanisch of sociaal). De methode is die van 'de ongerichte blik', vanuit een cultureel perspectief onderzoek doen zonder vooraf vastgestelde criteria of richttlijnen. Ook de vorm, het resultaat van het onderzoek, wordt niet vooraf bepaald maar komt tot stand naar aanleiding van de bevindingen en kan derhalve leiden tot ruimtelijke ingrepen, een tentoonstelling, een publicatie, geluid- of videowerk, of een combinatie van die verschillende media.

Bron: www.atelierverldwerk.nl

kunstwerken van Atelier Veldwerk (Rudy Luijters en Onno Dirker)
titel:Lights Crossing
locatie:Brug De Oversteek
jaartal:2014
bekijk kunstwerk details
1 resultaten