Nieuwsgierig geworden naar hoe de kunstwerken er in werkelijkheid uitzien? Hieronder bieden wij u enkele wandelroutes aan langs kunstwerken met een bepaalde samenhang. In de bijlagen vindt u een routebeschrijving met plattegrond en informatie over de kunstwerken. U kunt deze printen en meenemen op uw wandeling. Natuurlijk kunt u met Kunst op Straat ook uw eigen kunstwandelroute samenstellen!

Pleinenroute

Tijdens deze wandeling van 3 kilometer kunt u kennismaken met ‘een dwarsdoorsnede’ uit de Nijmeegse kunstcollectie. De wandeling begint en eindigt bij het Centraal Station.

De Blauwe Diender is tijdelijk in opslag wegens bouwwerkzaamheden omgeving politiebureau.

Herinneringsroute 1

Tijdens deze wandeling van 1,5 km die in ongeveer 1 uur te lopen is, treft u kunstwerken aan uit verschillende kunsthistorische stromingen. De werken die in deze route centraal staan, hebben één ding met elkaar gemeen: ze brengen allemaal de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in herinnering.
(Verder wordt u geattendeerd op andere beelden, die u tijdens deze wandeling passeert.)

De Soldaat is tijdelijk in opslag wegens herinrichting Plein 1944.

Herinneringsroute 2

Tijdens deze fietsroute van 14 km bezoekt u diverse monumenten die ons herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Hij voert u langs de grens van de gemeente Nijmegen: Nijmegen-Noord, Nijmegen-West (aan de zuid-oever van de Waal) en tot slot de zuidoost-rand. Er bevinden zich twee trajecten in de route, waarbij u met de fiets een trap op en af moet; bij de Waalbrug (op) en bij de Snelbinder, de fietsbrug die noord en zuid met elkaar verbindt (op en af). De trappen zijn allen voorzien van een zogenaamde fietsgoot.

Wegens de bouw van de nieuwe brug 'De Oversteek' is het gelijknamige monument tijdelijk in opslag en dus niet te zien. U kunt ervoor kiezen toch naar deze locatie te fietsen om de bouw van de brug te volgen of u gaat, komende bij spoorviaduct, meteen de spoorbrug op.

START

De fietsroute start aan de kop van het Hunnerpark bij de kiosk in de St. Jorisstraat, van waar u uitkijkt op het Keizer Traianusplein, op het verzetsmonument van Marius van Beek.

Wederopbouwroute

WEDEROPBOUWROUTE
Wandelroute van 2 km.

Tijdens deze wandeling treft u kunstwerken aan uit de naoorlogse periode 1945-1965. Dit tijdvak wordt ook de wederopbouwperiode genoemd. U zult reliëfs, mozaïeken, wandsculpturen en plastieken zien die een bijzondere culturele waarde vertegenwoordigen. De route loopt via het station naar het Kronenburgerpark en vervolgens door het centrum.

Ed van Teeselingroute

ED VAN TEESELING, KUNSTENAAR

Deze fietsroute van 14 km voert u langs kunstwerken van Ed van Teeseling. Deze kunstenaar heeft een groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt in Nijmegen. Hij wordt gezien als één van de ‘stadsbeeldhouwers’ van Nijmegen en als nestor van de Nijmeegse beeldhouwers. Hij was zeer actief in het stedelijke kunstleven van Nijmegen door talrijke bestuursfuncties en zijn rol in adviescommissies.
Hij was medeoprichter van de Gemeenschap Beeldend Kunstenaars (GBK), kunstenaarscentrum De Olifant en Stichting DAK (atelierbeheer).

Langs de fietsroute die u volgt, is de ontwikkeling in het werk van deze kunstenaar af te lezen. Deze loopt parallel aan de ontwikkelingsperiode in de kunsthistorie die begint bij de naoorlogse figuratie en eindigt bij de abstracte vormentaal van de jaren ’80.

De route start en eindigt in het centrum van Nijmegen. De route loopt langs 15 kunstwerken. Daarnaast voert ze langs drie locaties die verbonden zijn met leven en werk van Ed van Teeseling.

Er bevinden zich een paar steilere trajecten in deze route!

Waalkaderoute

WAALKADEROUTE

Deze wandelroute is de kortste uit ons wandelingenbestand: 1 kilometer.De route loopt van de Waalbrug naar de spoorbrug.

Aanleiding voor het verschijnen van deze route vormt de onthulling van een nieuw waterkunstwerk op de Waalkade.
Het project Verbetering Hoogwaterkering Waalkade is in 2009 afgerond. De waterkering is nu veilig, terwijl tegelijkertijd de culturele en recreatieve funktie van de kade behouden is gebleven.
Om dit een meerwaarde te geven realiseerden gemeente Nijmegen en Waterschap Rivierenland langs de waterkering een waterkunstwerk. Het is gemaakt door Julius Popp uit Leipzig.

Door de Stad - Oost

Deze kunstroute van 1,5 km lang, voert u vanaf het Centraal Station door de binnenstad van Nijmegen. Ze eindigt midden in het centrum van Nijmegen, op de Grote Markt.
Als u wilt, kunt u onderweg de Molenstraatkerk bekijken, de nieuwe St.Jozefhof en Museum Het Valkhof. Vanaf de Grote Markt kunt u op twee andere wandelroutes aansluiten: de Waalkaderoute en Door de Stad-West.

LA=linksaf RA=rechtsaf RD=rechtdoor

Door de Stad - West

Deze kunstroute van 1,5 km lang, voert vanaf de Grote Markt langs de St.Stevenskerk en het Kronenburgerpark naar het Centraal Station. In de route bevindt zich een steile trap naar beneden. Voor rolstoelgebruikers wordt in de route een alternatief geboden.
De route sluit aan op de route ‘Door de Stad-Oost’.
Ook kunt u vanaf de Grote Markt en Grotestraat na 500 meter op de Waalkaderoute aansluiten.

LA=linksaf RA=rechtsaf RD=rechtdoor