Saint Louis
kunstenaar: Ed van Teeseling
[x]
Ed van Teeseling werd geboren in Amsterdam, maar bracht zijn jeugd door in Nijmegen. Een Tirools beeldhouwer leerde hem in hout te snijden. Met deze eerste werkstukken ging hij naar Gijs Jacobs van den Hof van de Arnhemse Academie, die hem in 1942 aannam als leerling. Hier voltooide hij -met een onderbreking vanwege de oorlogstijd- zijn studie.
Na deze opleiding werkte hij bij enkele grotere beeldhouwateliers, waaronder het atelier van Uiterwaal in Utrecht. Hij volgde in Parijs de Académie de la Grande Chaumière.
Ed van Teeseling verrijkte Nederland, en met name Nijmegen, met een groot aantal beeldhouwwerken voor de openbare ruimte en particuliere gebouwen. Daarnaast vervaardigde Van Teeseling een groot aantal vrije werken in brons, steen en gebakken klei. Naast zijn werk als beeldhouwer heeft Van Teeseling steeds geschilderd, getekend en prenten gemaakt. Zo zijn er van hem etsen, drogenaald-tekeningen, litho’s, zeefdrukken en monotypes, die meestal betrekking hebben op sculpturale thema’s. Zij staan in nauw verband met zijn ruimtelijke ontwerpen en modellen.
Ed van Teeseling was zeer actief in het stedelijke kunstleven van Nijmegen door talrijke bestuursfuncties en zijn rol in adviescommissies. Daarnaast was hij tot eind jaren ’80 als docent verbonden aan de Vrije Academie in Nijmegen. Ook was hij erelid van de Gelderse belangenvereniging Gemeenschap Beeldende Kunstenaars.
Ed van Teeseling is in 2008 te Nijmegen overleden.

kunstwerken van Ed van Teeseling
(1924 - 2008)
titel: Saint Louis
jaartal: 1951
locatie: Bijleveldsingel 153 (tuin Stichting KION)
eigendom van: particulier

Deze kalkstenen plaquette draagt de inscriptie 'St. Louis, Ridder van Christus'. De figuur wordt afgebeeld als een ridder in zestiende eeuwse kleding. Hij draagt een ballonbroekje met strakke kousen. Een vrij lange tuniek met hier over heen een korte cape met gespleten mouwen. Hij draagt een grote, geplooide, gesteven kraag: een zogenaamde 'molensteenkraag'. Achter hem staat zijn paard. Hij heeft een aureool om zijn hoofd en een kruis om zijn hals om aan te duiden dat het hier om een heilige gaat. (Op 20 juli 1947 werd Louis door Pius XII heilig verklaard.)

De heilige Louis was de stichter van de congregatie van de 'Dochters der Wijsheid' . In 1715 stichtte hij de congregatie 'Gezelschap van Maria', later bekend onder naam Montfortanen. Deze congregaties waren voornamelijk werkzaam in het onderwijs en de ziekenverpleging. Daarbij namen zij vooral de zorg op zich voor de armen en de kanslozen.
omhoogscrollbalk omlaag