Mariken van Nieumeghen
kunstenaar: Vera van Hasselt
[x]
Vera van Hasselt (Ubbergen 1924), beeldhouwster te Heerlen, genoot haar opleiding aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht, waar ze o.a. les kreeg van Oscar Jespers.
Naast het kunstenaarschap was ze docente en moeder van 7 kinderen. In 2002 kreeg ze de An Diederen Trofee voor 'dappere vereniging van huistaken én eigen professie'.
Beelden van Vera van Hasselt zijn ook te zien in Beek-Ubbergen, Heerlen en Kerkrade.

kunstwerken van Vera van Hasselt
(1924)
titel: Mariken van Nieumeghen
jaartal: 1957
locatie: Grote Markt
eigendom van: gemeente Nijmegen

Mariken van Nieumeghen is de hoofdpersoon uit een zestiende eeuws mirakelspel, waarschijnlijk geschreven tussen 1485 en 1510. Het vertelt de geschiedenis van Mariken die, na door de duivel ( Moenen) te zijn verleid, jarenlang een losbandig leven leidt in Antwerpen. Terug in Nijmegen ziet zij een wagenspel, waarin wordt duidelijk gemaakt dat iedereen vergeving van God kan krijgen voor zijn of haar zonden. Het bronzen beeld laat juist dit moment van inkeer zien. Op de hoge hardstenen sokkel staan twee regels uit het verhaal: 'Comt nu tot mi ende helpt mi beclaghen, God of die duuel, tes mi alleleens.'
Deze hebben betrekking op het moment dat de duivel deze noodkreet hoort en Mariken voor zich weet te winnen.

Lange tijd stond het beeld van Mariken aan de noordzijde van de Grote Markt. Na een reconstructie van het plein in het voorjaar van 2001 is het beeld verplaatst naar de locatie vlak voor de kerkboog.

Het beeld is aan de stad geschonken door Vroom en Dreesman N.V. te Nijmegen. Het bedrijf wilde op deze wijze haar dank betuigen aan de gemeente 'voor de zorg en de ontzaglijke moeite die men zich getroostte voor de wederopbouw van de gehavende stad en speciaal voor de objectiviteit en het vele werk dat men over heeft gehad voor het herstel van ons bedrijf'.

Men gaf Vera van Hasselt, die gehuwd is met beeldend kunstenaar Nicolaas Tummers, de opdracht om dit beeld te vervaardigen. Zij maakte al eens een klein beeldje van Mariken in 1953, naar aanleiding van het feit dat het oude wagenspel weer was opgevoerd op de Grote Markt. Zij vroeg zich af waarom een beeld van Mariken op het plein ontbrak. 'Groningen heeft immers zijn Peerd van Ome Loeks en Den Bosch heeft zijn Zoete Lieve Gerritje.'

Onder de kerkboog richting Stevenskerk is een bord geplaatst met informatie over de Middeleeuwse romanfiguren Mariken en Moenen.
omhoogscrollbalk omlaag