Monument voor de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
kunstenaar: Mari Andriessen
[x]
Mari Silvester Andriessen was een Haarlems beeldhouwer. In de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft hij veel oorlogsmonumenten in opdracht van verschillende gemeenten vervaardigd. De Dokwerker in Amsterdam (ter herinnering aan de Februaristaking van 1942) is hiervan de bekendste. Als geen ander wist hij de algemeen levende gevoelens over het oorlogsleed monumentaal te verbeelden. Andriessen was na de Tweede Wereldoorlog in Nederland dan ook de meest gevraagde kunstenaar voor dit type opdrachten.

kunstwerken van Mari Andriessen
(1897 - 1979)
titel: Monument voor de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
jaartal: 1959
locatie: Sint Stevenskerkhof
eigendom van: gemeente Nijmegen

Aan de voet van de toren van de Sint Stevenskerk bevindt zich dit monument, dat verwijst naar de Tweede Wereldoorlog. Het kalkstenen beeld van de Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen stelt een vliegende engel voor. De engel voert een overleden kind met zich mee. Het monument gedenkt alle burgerslachtoffers van deze oorlog.
Het onderschrift luidt:
'TER NAGEDACHTENIS
AAN DE NIJMEEGSE BURGERS
VOOR EN NA DE BEVRIJDING VAN HUN STAD
ALS WEERLOZE SLACHTOFFERS VAN HET OORLOGSGEWELD
UIT HET LEVEN GERUKT
1940-1945'

In 1955 gaf de gemeente Nijmegen Andriessen de opdracht om dit monument te maken.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit beeld op Plein 1944 zou komen. Echter daar stond het beeld van Jac Maris, het monument voor de gevallen soldaten. Dit zou naar de omgeving van het Valkhof verhuizen. Dit plan is echter nooit gerealiseerd. Daarom werd het monument van Andriessen eerst enige tijd in een plantsoen aan de Stikke Hezelstraat ondergebracht. Aan het eind van de jaren zeventig is het verplaatst naar het Sint Stevenskerkhof waar het zich nog steeds aan de voet van de Sint Stevenstoren bevindt.
omhoogscrollbalk omlaag