Man met vogel
kunstenaar: Gerard Bruning
[x]
Nijmegen heeft 10 werken van de kunstenaar Bruning in bezit. Alle kunstwerken hebben dezelfde monumentale kwalitieit.

Gerard Bruning was beeldhouwer, schrijver, graficus, fotograaf en schilder. Hij was de zoon van de katholieke dichter en essayist Henry Bruning (geboren 1900). Aan het Canisius College in Nijmegen volgt hij het gymnasium. Daarna volgt hij een opleiding (waaronder edelsmeden) aan de Kunstacademie in Arnhem. Lange tijd woont Gerard Bruning in Cuijk, waar hij sinds 1957 in een voormalige sigarenfabriek zijn atelier had.
Eén jaar later krijgt hij de Karel de Grote Prijs van de gemeente Nijmegen voor beeldhouwkunst en toegepaste kunst.

Na zijn dood werd in het Nijmeegs Museum De Commanderie van Sint-Jan een tentoonstelling aan hem en zijn oeuvre gewijd. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een monografie over het werk van de kunstenaar.

kunstwerken van Gerard Bruning
(1930 - 1987)
titel: Man met vogel
jaartal: 1959
locatie: Kapittelweg 35
eigendom van: particulier

'Man met vogel' is in 1959 door Gerard Bruning gemaakt voor de toenmalige kweekschool. Het beeld is in brons gegoten en ruim 2 meter hoog. De betonnen sokkel van een meter is vervangen door een bescheidener grondplaat, maar die is dan ook weer hoog tegen de muur boven de hoofdingang geplaatst.
Ieder jaar poseren de afgestudeerde studenten voordat zij voorgoed uitvliegen bij de hoofdingang onder het beeldhouwwerk.
omhoogscrollbalk omlaag