Roeibootje met kinderen
kunstenaar: Ed van Teeseling
[x]
Ed van Teeseling werd geboren in Amsterdam, maar bracht zijn jeugd door in Nijmegen. Een Tirools beeldhouwer leerde hem in hout te snijden. Met deze eerste werkstukken ging hij naar Gijs Jacobs van den Hof van de Arnhemse Academie, die hem in 1942 aannam als leerling. Hier voltooide hij -met een onderbreking vanwege de oorlogstijd- zijn studie.
Na deze opleiding werkte hij bij enkele grotere beeldhouwateliers, waaronder het atelier van Uiterwaal in Utrecht. Hij volgde in Parijs de Académie de la Grande Chaumière.
Ed van Teeseling verrijkte Nederland, en met name Nijmegen, met een groot aantal beeldhouwwerken voor de openbare ruimte en particuliere gebouwen. Daarnaast vervaardigde Van Teeseling een groot aantal vrije werken in brons, steen en gebakken klei. Naast zijn werk als beeldhouwer heeft Van Teeseling steeds geschilderd, getekend en prenten gemaakt. Zo zijn er van hem etsen, drogenaald-tekeningen, litho’s, zeefdrukken en monotypes, die meestal betrekking hebben op sculpturale thema’s. Zij staan in nauw verband met zijn ruimtelijke ontwerpen en modellen.
Ed van Teeseling was zeer actief in het stedelijke kunstleven van Nijmegen door talrijke bestuursfuncties en zijn rol in adviescommissies. Daarnaast was hij tot eind jaren ’80 als docent verbonden aan de Vrije Academie in Nijmegen. Ook was hij erelid van de Gelderse belangenvereniging Gemeenschap Beeldende Kunstenaars.
Ed van Teeseling is in 2008 te Nijmegen overleden.

kunstwerken van Ed van Teeseling
(1924 - 2008)
titel: Roeibootje met kinderen
jaartal: 1959
locatie: Berg en Dalseweg 295
eigendom van: particulier

In een interview vertelt Ed van Teeseling hoe dit beeld tot stand kwam. 'Ik heb bij dit gebouw aan de Berg en Dalseweg natuurlijk eerst gekeken naar de architectuur van het pand en de lichte glooiing van de weg. Het beeld zou een onderstreping moeten zijn van het brede gebouw en dus meer in de breedte dan in de hoogte moeten werken. Het ritme van de zigzaglijnen van het water vult die werking nog eens aan'.

Omdat in het pand destijds een basisschool gehuisvest was, moest de voorstelling iets met kinderen te maken hebben. Ed van Teeseling: 'Je ziet dat het ene jongetje vóór in de boot er flink aan moet trekken, terwijl zijn vriendje achterin zich een beetje laat meevoeren. Zo gaat het op school ook: iedereen komt er wel, maar de een moet er meer voor doen dan de ander.'
Van dichtbij zie je duidelijk de krachtsinspanning van de een en de ontspannen houding van de ander. Dit beeldhouwwerk vraagt dan ook om van dichtbij bekeken te worden. Het beeld is gehakt uit kalksteen.
omhoogscrollbalk omlaag