Poort Protestants Kinderen Weeshuis
kunstenaar: Onbekend
titel: Poort Protestants Kinderen Weeshuis
jaartal: 1817
locatie: Begijnenstraat 29
eigendom van: gemeente Nijmegen

In deze poort uit 1817 bevinden zich nog oudere elementen: uit de oorspronkelijke poort van 1612 stamt het halfronde reliëf en de beelden van de weeskinderen zijn in 1646 door Mr. Gerhard Gröninger gemaakt. Het driehoekig fronton, dat de poort bekroond komt uit 1785.
omhoogscrollbalk omlaag