Geveldecoratie
kunstenaar: Piet Schoenmakers
[x]
Piet Schoenmakers (1919) volgde de Tekenschool voor Nuttige en Beeldende Kunsten in Roermond en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.
Hij is naast monumentaal ontwerper ook schilder.
Piet Schoenmakers heeft zich op vele terreinen bewogen, als graveur, beeldhouwer, keramist, glazenier en monumentaal kunstenaar.

kunstwerken van Piet Schoenmakers
(1919)
titel: Geveldecoratie
jaartal: 1960
locatie: Batavierenweg 70 t/m 136
eigendom van: particulier

Deze geveldecoratie bestaat uit drie elementen: een voorstelling van spelende kinderen, een afbeelding van een vogel en een compositie met de lettercombinatie AFGN.
omhoogscrollbalk omlaag