Poort Roomsch Katholiek Kinderen Weeshuis
kunstenaar: Pieter van der Kemp
[x]
Pieter van der Kemp 1809 - 1881 was een Nederlands architect.
Tussen 1837 en 1880 was Van der Kemp stadsarchitect van Nijmegen. Na zijn overlijden in 1881 werd hij in die functie opgevolgd door ir. Jan Jacob Weve. Zijn stijl kenmerkt zich door het gebruik van neoclassicistische vormen. Veel van zijn werk is verloren gegaan.

kunstwerken van Pieter van der Kemp
(1809 - 1881)
titel: Poort Roomsch Katholiek Kinderen Weeshuis
jaartal: 1860
locatie: Begijnenstraat 29
eigendom van: gemeente Nijmegen


Voor deze poort in 1959, in licht vereenvoudigde vorm, in de tuin van het weeshuis geplaatst werd stond hij aan de Doddendaal waar hij de toegang vormde tot het rooms-katholieke weeshuis.
omhoogscrollbalk omlaag