Gevelsteen met Waterstand 1861
kunstenaar: Onbekend
titel: Gevelsteen met Waterstand 1861
jaartal: 1861
locatie: Waalkade 65
eigendom van: particulier

Deze gedenksteen in de gevel van de voormalige Zeilmakerij (nu een café) herinnert aan de watervloed, die Nijmegen en ommelanden eind januari en begin februari 1861 teisterde. In de strenge winter was de Waal dichtgevroren en bij het inzetten van de dooi begon het rivierpeil snel te stijgen. Hoewel her en der aarden dammen werden opgeworpen, kwam een groot deel van de benedenstad blank te staan. Een café werd door ijsschollen zelfs geheel vernield. Door een dijkdoorbraak bij Leeuwen liep het gehele Land van Maas en Waal onder. De ravage was zo groot dat koning Willem III een bezoek aan Nijmegen bracht. Hieraan wordt in deze gevelsteen ruim aandacht besteed.
Ook in de Lage Markt bevinden zich nog enkele gedenkstenen die aan de 'verbolgen vloed' herinneren.
omhoogscrollbalk omlaag