Mens in zijn wereld
kunstenaar: Ed van Teeseling
[x]
Ed van Teeseling werd geboren in Amsterdam, maar bracht zijn jeugd door in Nijmegen. Een Tirools beeldhouwer leerde hem in hout te snijden. Met deze eerste werkstukken ging hij naar Gijs Jacobs van den Hof van de Arnhemse Academie, die hem in 1942 aannam als leerling. Hier voltooide hij -met een onderbreking vanwege de oorlogstijd- zijn studie.
Na deze opleiding werkte hij bij enkele grotere beeldhouwateliers, waaronder het atelier van Uiterwaal in Utrecht. Hij volgde in Parijs de Académie de la Grande Chaumière.
Ed van Teeseling verrijkte Nederland, en met name Nijmegen, met een groot aantal beeldhouwwerken voor de openbare ruimte en particuliere gebouwen. Daarnaast vervaardigde Van Teeseling een groot aantal vrije werken in brons, steen en gebakken klei. Naast zijn werk als beeldhouwer heeft Van Teeseling steeds geschilderd, getekend en prenten gemaakt. Zo zijn er van hem etsen, drogenaald-tekeningen, litho’s, zeefdrukken en monotypes, die meestal betrekking hebben op sculpturale thema’s. Zij staan in nauw verband met zijn ruimtelijke ontwerpen en modellen.
Ed van Teeseling was zeer actief in het stedelijke kunstleven van Nijmegen door talrijke bestuursfuncties en zijn rol in adviescommissies. Daarnaast was hij tot eind jaren ’80 als docent verbonden aan de Vrije Academie in Nijmegen. Ook was hij erelid van de Gelderse belangenvereniging Gemeenschap Beeldende Kunstenaars.
Ed van Teeseling is in 2008 te Nijmegen overleden.

kunstwerken van Ed van Teeseling
(1924 - 2008)
titel: Mens in zijn wereld
jaartal: 1964
locatie: Hatertseweg 400
eigendom van: particulier

Een en al optimisme en vertouwen in de techniek straalt dit beeld bij de Technische School Jonkerbosch aan de Hatertseweg uit. Op drie smalle buizen rust het heelal met de hemellichamen in hun baan en een tandwiel als tweede baan. In het midden staat 'de mens' met zijn armen in de lucht en in elke hand een stuk technisch gereedschap. Het beeld heeft een mooie zwarte en groene patina-laag. Dat is een verkleuring die het gevolg is van de oxidatie van het brons.

Dit beeld van Ed van Teeseling is geplaatst rond de bouwtijd van de voormalige LTS (1964-1966, naar ontwerp van architect J.D.A. Okhuijsen). Het thema past erg bij die tijd. Technisch onderwijs vormde een speerpunt voor de naoorlogse samenleving. Het vertouwen in de techniek was groot. Het is dit vertrouwen dat dit kunstwerk uitstraalt van deze mens met zijn armen in de lucht in het midden van de kosmos.
omhoogscrollbalk omlaag