Moeder Gods als beschermster van de schippers
kunstenaar: Hans Truijen
[x]
Hans Truijen werd in Indonesië geboren. Hij volgt zijn opleiding aan de academies in Den Haag, Arnhem en Maastricht. Aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht krijgt hij les van Prof. Lau (schilderklas) en van prof. Ten Horn (glazeniersafdeling). In 1955 studeert hij cum laude af. Truijen voert veel monumentale opdrachten uit, vooral beglazingen voor kerken.
Vanaf ongeveer 1970 kiest hij, na jaren als glazenier en portettist te hebben gewerkt, voor de vrije schilderkunst.

kunstwerken van Hans Truijen
(1928 - 2005)
titel: Moeder Gods als beschermster van de schippers
jaartal: 1966
locatie: Vleeshouwerstraat
eigendom van: gemeente Nijmegen

Op een wand vlakbij het Groene Balkon bevindt zich dit kleurrijke mozaïek waarvan de voorstelling wordt gevormd door regelmatige, gekleurde stukjes steen of glas en is ingemetsteld in een rondboognis. Afgebeeld is een schip met volle zeilen met links van de mast Moeder Gods met kind in een kleurrijk gewaad.
Rechts van de mast staat Sint Olof, die in de 15e eeuw de patroonheilige of beschermer van de schippers in Nijmegen was. Zij hadden een eigen Olofkapel aan de Waalkade.
Inspiratiebron voor dit werk is het Nijmeegse Antependium uit 1494 (te zien in museum Het Valkhof).

Volgens een legende raakt bij een onverwacht hevige storm een schip met pelgrims in gevaar. De mast stond op breken en de zeilen klapten dubbel. In nood roepen de pelgrims Olof te hulp. Hij brengt de storm tot bedaren. In de bisschopskerk van Myra herkennen de schepelingen Sint Olof. Zo wordt hij de beschermheilige van de schippers. Hij draagt een ciborie (kelk met deksel) als symbool van de verkondiging. Hij draagt een hellebaard (wapentuig) als teken dat hij een gewelddadige dood is gestorven. Ook draagt hij een kroon omdat hij koning was van Noorwegen. Met zijn voeten vertrapt hij een zeemonster als symbool van bestrijder van het heidens geloof.

In later eeuwen heeft Sint Nicolaas als schipperspatroon de rol van Olof overgenomen.

In 1966 is dit mozaïek geplaatst in de noordelijke wand in de Vleeshouwerstraat. Met deze locatie niet ver van de Waal wordt de relatie gelegd tussen de rivier en de beschermer van de schippers.
Bron: www.hanstruijen.nl
omhoogscrollbalk omlaag