Icarus
kunstenaar: Gerard Bruning
[x]
Nijmegen heeft 10 werken van de kunstenaar Bruning in bezit. Alle kunstwerken hebben dezelfde monumentale kwalitieit.

Gerard Bruning was beeldhouwer, schrijver, graficus, fotograaf en schilder. Hij was de zoon van de katholieke dichter en essayist Henry Bruning (geboren 1900). Aan het Canisius College in Nijmegen volgt hij het gymnasium. Daarna volgt hij een opleiding (waaronder edelsmeden) aan de Kunstacademie in Arnhem. Lange tijd woont Gerard Bruning in Cuijk, waar hij sinds 1957 in een voormalige sigarenfabriek zijn atelier had.
Eén jaar later krijgt hij de Karel de Grote Prijs van de gemeente Nijmegen voor beeldhouwkunst en toegepaste kunst.

Na zijn dood werd in het Nijmeegs Museum De Commanderie van Sint-Jan een tentoonstelling aan hem en zijn oeuvre gewijd. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een monografie over het werk van de kunstenaar.

kunstwerken van Gerard Bruning
(1930 - 1987)
titel: Icarus
jaartal: 1966
locatie: Hatertseweg/Slotemaker de Bruïneweg
eigendom van: gemeente Nijmegen

Icarus is een mythologische figuur. Het verhaal wil dat kunstenaar en uitvinder Daedalus op Kreta voor zichzelf en voor zijn zoon Icarus een stel vleugels ontwerpt. Vader en zoon willen hiermee de oversteek van het eiland Kreta naar Athene maken. De vleugels waren een constructie van vogelveren en was. Daedalus drukte zijn zoon op het hart niet te dicht bij de zon te komen. Het begin van de tocht ging voorspoedig, totdat Icarus hoogmoedig werd en een hoger luchtruim opzocht. Dit had een fataal gevolg. Daedalus zag zijn zoon van immense hoogte de zee in storten. Deze zee heet nu de Icarische zee. Het beeld van Bruning laat Icarus zien in een horizontale val. Met opgetrokken kniëen zweeft hij zijn noodlot tegemoet.
omhoogscrollbalk omlaag