Vierdaagsemonument
kunstenaar: Vera van Hasselt
[x]
Vera van Hasselt (Ubbergen 1924), beeldhouwster te Heerlen, genoot haar opleiding aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht, waar ze o.a. les kreeg van Oscar Jespers.
Naast het kunstenaarschap was ze docente en moeder van 7 kinderen. In 2002 kreeg ze de An Diederen Trofee voor 'dappere vereniging van huistaken én eigen professie'.
Beelden van Vera van Hasselt zijn ook te zien in Beek-Ubbergen, Heerlen en Kerkrade.

kunstwerken van Vera van Hasselt
(1924)
titel: Vierdaagsemonument
jaartal: 1966
locatie: Prins Bernhardstraat/Waldeck Pyrmontstraat (Julianapark)
eigendom van: gemeente Nijmegen

Dit beeld van Vera van Hasselt werd geschonken aan de Vierdaagse-organisatie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Wandelvierdaagse in 1966. In brons zijn een jongeman en vrouw hand in hand wandelend weergegeven. De vrouw draagt een bos bloemen, kenmerkend voor alle wandelaars die de eindstreep van deze vierdaagse wandeltocht hebben gehaald.

Het 1.90 meter hoge ensemble staat niet op een sokkel maar op een platte bronzen plaat. Daarmee staan de jongen en het meisje op de zelfde hoogte als de toeschouwers; ze zijn als het ware één van ons.

Dit Vierdaagsemonument is geplaatst aan de noordzijde van het Julianapark, tegeover de Wedren waar al jaren de start van dit internationale wandelevenement plaatsvindt. In het Julianapark staan twee andere objecten die een relatiehebben met de Vierdaagse. Achter het beeld van deze twee wandelaars staat de Breunese bank. J.N. Breunese is van 1922 tot 1963 de voorzitter en marsleider van de Nijmeegse Vierdaagse geweest.
Verder staat aan deze zijde van het park een wandelmonument dat werd aangeboden door Japanse wandelaars.

Tien jaar eerder maakte Vera van Hasselt het bronzen beeld van Mariken van Nieumeghen, dat zich op de Grote Markt bevindt.
omhoogscrollbalk omlaag