Zittende figuur
kunstenaar: Oscar Goedhart
[x]
Oscar Goedhart werd in 1938 geboren op Ambon, maar genoot zijn opleiding aan de Arnhemse Academie voor Beeldende Kunst en aan de Academia dei Belli Arti (Pietro Vanucci) in Perugia. Verder maakte hij een aantal studiereizen naar Frankrijk, Indonesie en Italië. In 1968 ontving hij de Karel de Grote Prijs van de stad Nijmegen. Goedhart woont en werkt in Mook.

kunstwerken van Oscar Goedhart
(1938)
titel: Zittende figuur
jaartal: 1969
locatie: Couwenbergstraat
eigendom van: gemeente Nijmegen

Deze sculptuur van Oscar Goedhart werd indertijd, na aankoop door de gemeente Nijmegen, in overleg met Publieke Werken geplaatst voor het wijkcentrum.
Het beeld, dat een rustpunt moet zijn, vormt een contrast met de dynamiek rondom het wijkcentrum met zijn vele bezoekers en verkeersdrukte.
Bron: www.oscargoedhart.nl
omhoogscrollbalk omlaag