Reliëf
kunstenaar: Onbekend
titel: Reliëf
jaartal: 1618
locatie: Begijnenstraat 29
eigendom van: gemeente Nijmegen

De toegangspoort van het voormalig Protestants Weeshuis heeft een reliëf in de vorm van een lunet (halve maan). Hierop staan twee groepjes weeskinderen afgebeeld, rechts vijf meisjes en links vijf jongens. Met gevouwen handen roepen zij de hulp in van de Heilige Geest, die in de vorm van een duif boven hen zweeft.

Het reliëf hoort oorspronkelijk bij de weeshuispoort uit 1616-1618. In 1645 vond een uitbreiding van het weeshuis plaats en kwam er een nieuwe toegangspoort. Het reliëf met de tien weeskinderen werd hierin opgenomen. Voor deze gelegenheid werd de rechthoekige vorm ervan afgekapt tot een halfronde vorm.

In het midden van de 19e eeuw kreeg het Protestants Weeshuis aan de Begijnenstraat voor de derde keer een nieuwe toegangspoort. Ook toen is dit oudere reliëf in de poort geplaatst.

De eerste weeskinderen kwamen in 1562. De laatsten verlieten het gebouw omstreeks 1953. Nog steeds herinnert het reliëf, samen met de weesjongen en het weesmeisje aan weerszijden ervan, aan de functie die het gebouw eeuwen had.

Het is niet bekend wie de maker is. Wel staat vast dat de poort, waarvan het werk oorspronkelijk onderdeel uitmaakte, in Luik is gemaakt. Het is dus goed mogelijk dat het hier om een Luikse beeldhouwer gaat. Waarschijnlijk is de 19e eeuwse poort, waarop het reliëf nu zit, een ontwerp van Pieter van de Kemp.
omhoogscrollbalk omlaag