Sculptuur
kunstenaar: Oscar Goedhart
[x]
Oscar Goedhart werd in 1938 geboren op Ambon, maar genoot zijn opleiding aan de Arnhemse Academie voor Beeldende Kunst en aan de Academia dei Belli Arti (Pietro Vanucci) in Perugia. Verder maakte hij een aantal studiereizen naar Frankrijk, Indonesie en Italië. In 1968 ontving hij de Karel de Grote Prijs van de stad Nijmegen. Goedhart woont en werkt in Mook.

kunstwerken van Oscar Goedhart
(1938)
titel: Sculptuur
jaartal: 1978
locatie: Stikke Hezelstraat
eigendom van: gemeente Nijmegen

Deze sculptuur werd geplaatst in de Stikke Hezelstraat toen deze verkeersweg werd omgevormd tot voetgangersgebied. Het is een kunstwerk in abstract gestileerde vormen, waarin men twee liggende figuren kan herkennen. Oscar Goedhart heeft het beeld een horizontale vorm gegeven. Het was zijn bedoeling een ‘rustgevend element’ te realiseren tussen de vele rechtop staande, omhoog rijzende elementen in de straat.

Toen de Stikke Hezelstraat in de jaren '70 werd gereconstrueerd, besloot de gemeente Nijmegen tevens een opdracht te geven voor een beeldhouwwerk. In overleg met de architect en de winkeliers uit de straat werd besloten om Oscar Goedhart een bronzen beeld te laten ontwerpen.

Op 5 april 1978 werd het beeld van Oscar Goedhart geplaatst. Een toenmalig raadslid omschreef het kunstwerk en de plaats ervan als volgt: 'Het zijn een paar dure liggende lieden, die de kerk in het midden laten en blijven liggen onder het welgevallig oog van de duivel.'
Bron: www.oscargoedhart.nl
omhoogscrollbalk omlaag