Katholieke Gezellenvereeniging, gedenksteen
kunstenaar: Onbekend
titel: Katholieke Gezellenvereeniging, gedenksteen
jaartal: 1890
locatie: Van Berchenstraat (Konlpinghuis)
eigendom van: particulier

Natuurstenen gedenksteen, waarin links een schild met kruis is uitgebeeld. Daaronder staat in een kleine wimpel het bouwjaar van de uitbreiding van het Kolpinghuis, MDCCCXC (1890). De rechterhelft wordt ingenomen door een lange, gevouwen wimpel waarop 'Katholieke Gezellenvereeniging'staat met daaronder MDCCCLXXX (1880), het stichtingsjaar van de vereniging en/of het verenigingsgebouw. De lege ruimte op de steen is ingevuld met een versiering met rankmotief. De gevelsteen bevindt zich op de plek waar sinds 1880 de naam van het gebouw 'Josephshof' in het muurwerk was gemetseld met gele baksteen. Aan weerszijden zijn daarvan de omkadering en enkele letters nog zichtbaar.
omhoogscrollbalk omlaag