Marieke
kunstenaar: Paul de Swaaf
[x]
Paul de Swaaf volgde zijn opleiding in Den Haag aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en in Maastricht aan de Jan van Eyck Academie. Nu woont en werkt hij al jaren in Nijmegen. Zijn onderwerpen zijn figuratief. Het gaat vaak om mensen, bij voorkeur kinderen. Hij weet ze ongekunsteld, goed geobserveerd en herkenbaar weer te geven. Als materiaal gebruikt hij chamotte, beton, gips, eikenhout en brons. Hij heeft veel beelden zelf gegoten in Kunstenaarscentrum De Olifant te Nijmegen.
Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag verscheen een boek met een bloemlezing uit zijn beelden en tekeningen. Paul de Swaaf is in 2008 overleden.

kunstwerken van Paul de Swaaf
(1934 - 2008)
titel: Marieke
jaartal: 1980
locatie: Sumatraplein
eigendom van: gemeente Nijmegen

Naast de bekendste Mariken op de Grote Markt heeft de Indische wijk in Nijmegen haar eigen 'Marieke'. Een mooie, jonge vrouw, die zich daar met de armen over elkaar bloot geeft temidden van het groen op het verstilde Sumatraplein. Ze straalt rust en ingetogenheid uit. Haar hoofd is gebogen. Het beeld werd bij de kunstenaar aangekocht door de gemeente Nijmegen. Het is van brons en heeft een menselijke schaal (1.70 meter hoog op een sokkel van 50 centimeter). Het was destijds het eerste beeld van Paul de Swaaf in Nijmegen, die inmiddels meerdere beelden in de stad heeft ondergebracht.
omhoogscrollbalk omlaag