Schikgodinnen
kunstenaar: Oscar Goedhart
[x]
Oscar Goedhart werd in 1938 geboren op Ambon, maar genoot zijn opleiding aan de Arnhemse Academie voor Beeldende Kunst en aan de Academia dei Belli Arti (Pietro Vanucci) in Perugia. Verder maakte hij een aantal studiereizen naar Frankrijk, Indonesie en Italië. In 1968 ontving hij de Karel de Grote Prijs van de stad Nijmegen. Goedhart woont en werkt in Mook.

kunstwerken van Oscar Goedhart
(1938)
titel: Schikgodinnen
jaartal: 1974
locatie: Hertogplein
eigendom van: gemeente Nijmegen

Het thema van dit bronzen beeld is afkomstig uit de Griekse mythologie. De schikgodinnen waren drie zusters (Klotho, Lachesis en Atropos) die lot en levensloop van de mens bepaalden. Zij waren het die de ‘levensdraden’ van de mensen op aarde spinnen, meten en afknippen: Klotho, "de spinster" die de levensdraad spon, Lachesis, "de verdeelster" die de lengte bepaalde en daarmee besliste hoelang iemand nog te leven had en Atropos, "de onafwendbare", die iemands levensdraad doorknipte wanneer zijn tijd gekomen was.
De drie figuren zijn door Goedhart gehurkt en ruggelings tegen elkaar weergegeven. De lichamen zijn licht geabstraheerd.

Op het Hertogplein is dit beeld van alle kanten goed zichtbaar, zoals ook bedoeld is door de kunstenaar. Er is op deze plek geen sprake van een historische referentie of thematische binding met de standplaats. In de jaren zeventig en tachtig spelen vooral esthetische motieven een rol bij het bepalen van een geschikte plek voor een kunstwerk. ‘De stad als museum’ was het motto uit deze periode. Dat is ook te herkennen in het kunstopdrachtenbeleid van die tijd.
In 2008 is het beeld in het kader van de herinrichting van het plein, een paar meter naar het noorden verplaatst.
Bron: www.oscargoedhart.nl
omhoogscrollbalk omlaag