Muursculpturen
kunstenaar: Gerard Bruning
[x]
Nijmegen heeft 10 werken van de kunstenaar Bruning in bezit. Alle kunstwerken hebben dezelfde monumentale kwalitieit.

Gerard Bruning was beeldhouwer, schrijver, graficus, fotograaf en schilder. Hij was de zoon van de katholieke dichter en essayist Henry Bruning (geboren 1900). Aan het Canisius College in Nijmegen volgt hij het gymnasium. Daarna volgt hij een opleiding (waaronder edelsmeden) aan de Kunstacademie in Arnhem. Lange tijd woont Gerard Bruning in Cuijk, waar hij sinds 1957 in een voormalige sigarenfabriek zijn atelier had.
Eén jaar later krijgt hij de Karel de Grote Prijs van de gemeente Nijmegen voor beeldhouwkunst en toegepaste kunst.

Na zijn dood werd in het Nijmeegs Museum De Commanderie van Sint-Jan een tentoonstelling aan hem en zijn oeuvre gewijd. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een monografie over het werk van de kunstenaar.

kunstwerken van Gerard Bruning
(1930 - 1987)
titel: Muursculpturen
jaartal: 1982
locatie: Waalkade (ter hoogte van de Korte Brouwerstraat)
eigendom van: gemeente Nijmegen

Deze kunsttoepassing maakte deel uit van een project. Bij de werkzaamheden aan de Nijmeegse waterkering werd besloten om aan een aantal kunstenaars uit de omgeving een opdracht te verstrekken. De vraag was om onderdelen van de kademuur te verbijzonderen. Dit is de bijdrage van Gerard Bruning aan dat project. De andere kunstenaars waren Ben van Pinxteren, Oscar Goedhart, Paul de Swaaf, Peter van de Locht en Ed van Teeseling.
omhoogscrollbalk omlaag