Vrouw uitkijkend over water
kunstenaar: Ed van Teeseling
[x]
Ed van Teeseling werd geboren in Amsterdam, maar bracht zijn jeugd door in Nijmegen. Een Tirools beeldhouwer leerde hem in hout te snijden. Met deze eerste werkstukken ging hij naar Gijs Jacobs van den Hof van de Arnhemse Academie, die hem in 1942 aannam als leerling. Hier voltooide hij -met een onderbreking vanwege de oorlogstijd- zijn studie.
Na deze opleiding werkte hij bij enkele grotere beeldhouwateliers, waaronder het atelier van Uiterwaal in Utrecht. Hij volgde in Parijs de Académie de la Grande Chaumière.
Ed van Teeseling verrijkte Nederland, en met name Nijmegen, met een groot aantal beeldhouwwerken voor de openbare ruimte en particuliere gebouwen. Daarnaast vervaardigde Van Teeseling een groot aantal vrije werken in brons, steen en gebakken klei. Naast zijn werk als beeldhouwer heeft Van Teeseling steeds geschilderd, getekend en prenten gemaakt. Zo zijn er van hem etsen, drogenaald-tekeningen, litho’s, zeefdrukken en monotypes, die meestal betrekking hebben op sculpturale thema’s. Zij staan in nauw verband met zijn ruimtelijke ontwerpen en modellen.
Ed van Teeseling was zeer actief in het stedelijke kunstleven van Nijmegen door talrijke bestuursfuncties en zijn rol in adviescommissies. Daarnaast was hij tot eind jaren ’80 als docent verbonden aan de Vrije Academie in Nijmegen. Ook was hij erelid van de Gelderse belangenvereniging Gemeenschap Beeldende Kunstenaars.
Ed van Teeseling is in 2008 te Nijmegen overleden.

kunstwerken van Ed van Teeseling
(1924 - 2008)
titel: Vrouw uitkijkend over water
jaartal: 1982
locatie: Lage Markt/Waalkade
eigendom van: gemeente Nijmegen

In 1980/1981 werd aan de Waalkade, tussen de Grotestraat en Nieuwe Markt, een nieuwe waterkeringmuur gerealiseerd. In het kader van dit project werden aan enkele kunstenaars uit Nijmegen en omgeving opdrachten verstrekt. Dit werk hoort in deze opdrachtserie thuis.

Het bronzen beeld van Ed van Teeseling rijst op vanuit een natuurlijke sokkel. Deze wordt eigenlijk gevormd door de kademuur. Deze muur maakt deel uit van de waterkering, die Nijmegen beschermt tegen hoge waterstanden.

De kunstenaar is bij dit beeld uitgegaan van de bedding van de rivier, van kiezels en keien. Ook de dynamiek van de omringende architectuur komt terug in het beeld.
Sommige mensen zien er twee figuren in; anderen vatten dit kunstwerk op als een vrouwenfiguur, wachtend op de schepen die terugkomen. Maar voor de kunstenaar zelf geldt vooral dat dit beeld op deze plek hoort, omdat het alles te maken heeft met de omringende ruimte.

De sculptuur heeft in 2008 en 2009 tijdelijk in depot gestaan in verband met de verhoging van de waterkering. Het beeld is in de lente van 2009 weer terug geplaatst aan de Waal; omdat dit niet mogelijk was op de vertrouwde plek bij de Grotestraat is er een nieuwe locatie gezocht. Nu is de ‘Vrouw uitkijkend over water’ te bewonderen op de hoek van de Lage Markt met de Waalkade.
omhoogscrollbalk omlaag