Omgevingsvormgeving
kunstenaar: Christiaan Paul Damsté
[x]
Damsté studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem, aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Bosch en aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Gent. Damsté schildert, etst, beeldhouwt en maakt ook reliëfs, assemblages en collages.
Het oeuvre van Damsté lijkt op het eerste gezicht uit uiteenlopend en divers werk te bestaan. Toch is er een samenhang te ontdekken. De kunstenaar laat zich namelijk vooral inspireren door landschap, geologie en architectuur. Daarbij is in zijn werk bijna altijd de wens tot 'ordening en structuur' terug te vinden.

kunstwerken van Christiaan Paul Damsté
(1944)
titel: Omgevingsvormgeving
jaartal: 1983
locatie: Smidstraat (binnenplaats bij Petrus Canisiusschool)
eigendom van: gemeente Nijmegen

Helderheid in de vorm van licht is een belangrijk thema in het werk van deze kunstenaar. Damsté heeft een witte granieten schijf met een diameter van 3 meter geplaatst. Deze schijf gaf hij een reliëfstructuur, waardoor deze op een plaatjeszwam lijkt. In de as van de schijf start een zwart granieten paal, die trapsgewijs is opgebouwd.

In 1983 en 1984 is tussen de Ganzenheuvel en de Smidstraat het Citycomplex gebouwd. Dit complex biedt onderdak aan een sporthal, een activiteitencentrum en een basisschool. Tussen het Citycomplex en de huizenrij aan de Smidstraat ligt een klein binnenpleintje. Het plein kent meerdere hoogteverschillen en biedt daardoor verrassende kijkpunten. Bij aanvaarding van de kunstopdracht trof de kunstenaar een oningevulde situatie. Na overleg met de omwonenden heeft Damsté besloten een kunstwerk te realiseren, waarmee het pleintje beleefd kan worden als speelruimte voor kinderen en als ontmoetingsruimte voor anderen.
omhoogscrollbalk omlaag