Omgevingsvormgeving
kunstenaar: Johan Goedhart (1951), Paul van der Hoek (1953)
titel: Omgevingsvormgeving
jaartal: 1984
locatie: Eiermarkt
eigendom van: gemeente Nijmegen

De voorzijde van parkeergarage De Eiermarkt bestaat uit een monumentale, vlakke bakstenen muur. Johan Goedhart kreeg van de gemeente Nijmegen de opdracht om de muur te verbijzonderen. Dit deed hij door deze in grijs/groene, geglazuurde bakstenen te laten uitvoeren. Goedhart wilde de muur omvormen tot een groot abstract vlak. De bovenlijn van de wand loopt parallel met het hellende straatniveau.

Paul van der Hoek ontwierp op het plein voor de garage een zestal hoekige, betonnen kolommen. Van der Hoek heeft drie maal twee kolommen naast elkaar geplaatst. Deze kolommen zijn allemaal ongeveer 4 meter hoog. De kolommen lopen aan de bovenkant trapsgewijs toe. Deze trapvorm bevindt zich bij vijf van de zes kolommen aan de kant van de Eiermarkt. Eén van de kolommen is gedraaid. Dit zorgt voor een speels effect.
omhoogscrollbalk omlaag