Leeuw
kunstenaar: Onbekend
titel: Leeuw
jaartal: 1904
locatie: Gelderselaan 3 (gevel Snijderskazerne)
eigendom van: particulier

De Snijderskazerne aan de Gelderselaan werd gebouwd in 1906, een jaar nadat iets noordelijker een vrijwel identiek complex werd opgeleverd. Beide complexen werden ontworpen door G.W.J. Koolemans Beijnen.
De trapgevel boven de ingangspartij wordt bekroond met een in natuursteen gehouwen leeuw. In 1941 werd deze leeuw door de Duitse bezetter van zijn plek gehaald.
De kazerne heette aanvankelijk Tweede Infanteriekazerne, maar werd in 1934 vernoemd naar generaal Snijders, die bevelhebber was tijdens de mobilisatie in 1914. De Eerste Infanteriekazerne werd in hetzelfde jaar vernoemd naar generaal Krayenhoff, die in de eerste helft van de 19de eeuw enkele forten rondom Nijmegen liet bouwen. Hij gaf tevens de opdracht om Nederland voor het eerst geheel (gedetailleerd) op kaart vast te leggen.
De Snijderskazerne staat op wat nu bekend is als het LIMOS-terrein. LIMOS staat voor de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School, die van 1951 tot 1995 in het complex gevestigd was. Kort na 2000 zijn er in en om de kazerne woningen gebouwd.
omhoogscrollbalk omlaag