Het zesde zintuig
kunstenaar: Jerome Symons
[x]
De kunstenaar Symons is geboren in Nijmegen en woont sindsdien in Arnhem, met wat uitstapjes naar het buitenland
Hij maakt sculpturen, video-installaties en ruimtelijke ontwerpen. Recentelijke sculpturen en installaties van hem zijn over de gehele wereld te vinden. Niet alleen in Europa (Venetië, Keulen, Parijs, maar ook daarbuiten in China, Taiwan, Korea, New York. Jerome Symons heeft zijn opleiding genoten aan de Rietveld Academie in Amsterdam en werkte als docent aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Hij bekleedt verschillende functies in besturen en adviescommissies met betrekking tot kunst.

kunstwerken van Jerome Symons
(1949)
titel: Het zesde zintuig
jaartal: 1987
locatie: Burchtstraat (patiotuin stadhuis)
eigendom van: gemeente Nijmegen

Het hardstenen kunstwerk in de binnentuin van het stadhuis bestaat uit vijf aan elkaar bevestigde zuiltjes en een losstaand element. We hebben vijf zintuigen: het gehoor, het gezicht, de smaak, de reuk en de tast. Veelal worden zij gepersonifieerd door vrouwen- of dierfiguren. Hier zijn het vrij eenvoudige zuiltjes uit hardsteen. Is dit de objectiviteit die de ambtenaar als zesde zintuig moet bezitten? Jerome Symons heeft hier in ieder geval de vrijheid genomen er een zesde zintuig aan toe te voegen, dat losstaat van onze vijf bekende zintuigen.
omhoogscrollbalk omlaag