Afsluitpaal
kunstenaar: Jerome Symons
[x]
De kunstenaar Symons is geboren in Nijmegen en woont sindsdien in Arnhem, met wat uitstapjes naar het buitenland
Hij maakt sculpturen, video-installaties en ruimtelijke ontwerpen. Recentelijke sculpturen en installaties van hem zijn over de gehele wereld te vinden. Niet alleen in Europa (Venetië, Keulen, Parijs, maar ook daarbuiten in China, Taiwan, Korea, New York. Jerome Symons heeft zijn opleiding genoten aan de Rietveld Academie in Amsterdam en werkte als docent aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Hij bekleedt verschillende functies in besturen en adviescommissies met betrekking tot kunst.

kunstwerken van Jerome Symons
(1949)
titel: Afsluitpaal
jaartal: 1987
locatie: Grote Markt/Sint Stevenskerkhof
eigendom van: gemeente Nijmegen

In september 1986 schakelde de gemeente Nijmegen kunstenaars in om 'verkeerspaaltjes' te ontwerpen. Dit gebeurde naar een idee uit Maastricht. Er werden plaatsen uitgezocht waar een zo'n 50 centimeter hoog paaltje moest komen te staan. Vervolgens werd in eerste instantie aan de kunstenaars Oscar Goedhart, Peter van de Locht en Giuseppe Roverso gevraagd om een ontwerp te leveren. Dit was de start van een traditie. Deze afsluitpaal maakt daar onderdeel van uit.

Jerome Symons was ook een van de ontwerpers. Hij maakte een granieten paaltje aan de rand van de Grote Markt. Het werd een een paaltje met oren, wat zou de kunstenaar daarmee bedoeld hebben? 'Kleine potjes hebben grote oren' is bijvoorbeeld een spreekwoord dat je hier te binnen zou kunnen schieten. Maar onze taal kent vele spreekwoorden en zegswijzen waarin 'oren' een rol spelen. Dit paaltje hoort van alles, maar vertelt niets door. Verdwijnt alles wat hier gedacht en gezegd wordt in de doofpot? Wie zal het zeggen.
omhoogscrollbalk omlaag