Cohesie
kunstenaar: Oscar Goedhart
[x]
Oscar Goedhart werd in 1938 geboren op Ambon, maar genoot zijn opleiding aan de Arnhemse Academie voor Beeldende Kunst en aan de Academia dei Belli Arti (Pietro Vanucci) in Perugia. Verder maakte hij een aantal studiereizen naar Frankrijk, Indonesie en Italië. In 1968 ontving hij de Karel de Grote Prijs van de stad Nijmegen. Goedhart woont en werkt in Mook.

kunstwerken van Oscar Goedhart
(1938)
titel: Cohesie
jaartal: 1988
locatie: Einsteinstraat
eigendom van: gemeente Nijmegen

De plastiek van Goedhart beeldt 'cohesie' (samenhang) uit. De plastiek bestaat uit drie organische vormen. Twee ervan grijpen in elkaar en worden omstrengeld en bij elkaar gehouden door een derde. Met dit vormenspel komt niet alleen het begrip 'samenhang' tot uitdrukking. Het beeld vertoont ook een spanningsveld. Afhankelijk van de verschillende posities van waaruit het beeld bekeken kan worden, zijn twee begrippen zichtbaar: 'harmonie' en 'strijd'.

Goedhart wil met dit beeld de balans tussen de verschillende stedelijke elementen weergeven, zoals de bebouwing, de dynamiek en het verkeer.

Het beeld heeft in de stadhuistuin gestaan. Bij de herinrichting van het project Mariënburg, waarbij onder andere de Marikenstraat werd aangelegd, werd het beeld van die plek 'verdreven' en verplaatst naar deze locatie.
Bron: www.oscargoedhart.nl
omhoogscrollbalk omlaag