Poort met het wapen van de familie Singendonck
kunstenaar: Onbekend
titel: Poort met het wapen van de familie Singendonck
jaartal: 1643
locatie: Burchtstraat (Gedeputeerdenplaats stadhuis)
eigendom van: gemeente Nijmegen

Deze poort bevindt zich bij de Gedeputeerdenplaats van het stadhuis.
omhoogscrollbalk omlaag