De Schommel
kunstenaar: Henk Visch
[x]
Henk Visch is een veelzijdig kunstenaar die zich uit in verschillende vakdisciplines. Hij begon als tekenaar en graficus, maar legt zich vanaf 1981 ook toe op beeldhouwkunst. Hij is opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Verder werkt hij als docent tekenen aan de Rijksacademie van Amsterdam en als docent beeldhouwen aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

kunstwerken van Henk Visch
(1950)
titel: De Schommel
jaartal: 2000
locatie: Raadhuishof
eigendom van: gemeente Nijmegen

'De Schommel' is gelegen tussen stadhuis en Marikenstraat. Het is een monument ter nagedachtenis aan de 763 slachtoffers van het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Het stadscentrum werd toen bijna geheel verwoest. Het door Henk Visch ontworpen monument herinnert in het bijzonder aan de 24 kinderen en 8 zusters van het instituut Saint-Louis die toen op deze plaats omkwamen.
'De Schommel' is in eerste instantie een herinnering aan deze bewaarschool. Doordat zij echter is afgesloten met een hek, dringt het besef door dat het bombardement een einde maakte aan het onbekommerde spelen van de kinderen.
De schommel kan slechts traag bewegen. De kunstenaar wil hiermee de zwaarte en ernst van de gebeurtenis tot uitdrukking brengen. Het is alsof hij de tijd even heeft willen stilzetten.
Het monument wordt geflankeerd door twee kastanjes, die oorspronkelijk in de tuin van het getroffen instituut stonden en de laatste getuigen van dit huiveringwekkende drama zijn.

De namen van alle slachtoffers zijn aangebracht op de Herinneringswand, een ontwerp van Montse Hernández i Sala. Deze bevindt zich in een vitrine in het stadhuis (ingang Raadhuishof).
De tekst op het glas van de vitrine luidt: 'GERAAKT IN HET HART NIJMEGEN 22 FEBRUARI 1944'.
Bron: www.henkvisch.nl
omhoogscrollbalk omlaag