Noviomagus (De Godenpijler)
kunstenaar: Ram Katzir
[x]
Ram Katzir werd in 1969 geboren in Tel Aviv, maar werkt en woont tegenwoordig in Amsterdam. Hij is een kunstenaar die zich voornamelijk bezighoudt met kunst in de openbare ruimte.

kunstwerken van Ram Katzir
(1969)
titel: Noviomagus (De Godenpijler)
jaartal: 2006
locatie: Kelfkensbos
eigendom van: gemeente Nijmegen

Onder grote publieke belangstelling is op 21 december 2005 de Nijmeegse godenpijler onthuld door de toenmalige premier Jan Peter Balkenende en de toenmalige burgemeester Guusje ter Horst. Zij arriveerden onder begeleiding van Romeinse soldaten in een strijdwagen om vervolgens het doek van het tien meter hoge kunstwerk op het Kelfkensbos te laten vallen.

Voorafgaand aan de onthulling verwoordde de voormalig directeur van de rijksmonumentendienst Fons Asselbergs de symbolische betekenis van deze nieuwe godenpijler, of Noviomagus, zoals het kunstwerk officieel heet. Daarmee herinnert de godenpijler niet alleen aan de naam van de stad in de eerste eeuw van onze jaartelling, maar wijst het ook naar de toekomst van de oudste stad van Nederland.

De basis van het kunstwerk wordt gevormd door een bronzen afgietsel van de oorspronkelijke godenpijler die hier in het jaar 17 na Christus stond. Brokstukken van deze Romeinse zuil werden in 1980 op het Kelfkensbos gevonden en vormen het harde bewijs dat Nijmegen in die periode al een plaats van betekenis was. Daarmee vormen ze ook min of meer het ‘geboortebewijs’ van de stad Nijmegen, aldus Asselbergs.

Uit dit bronzen fundament verrijst een bijna tien meter hoge obeliskachtige zuil waarin citaten van diverse bezoekers van Nijmegen zijn gegraveerd. Dit loopt uiteen van citaten van Ptolemaeus en Tacitus uit de tweede eeuw en de Mariken van Nieumeghen tot woorden van de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon. Een reeks citaten die het belang van de stad door de eeuwen heen tekent, ook internationaal gezien.

Op de top van het monument rust een bronzen schildpad, symbool van een lang leven en brenger van geluk als deze je pad kruist. Dat laatste zal veelvuldig gebeuren omdat de door de kunstenaars Ram Katzir en Rutger Fuchs ontworpen godenpijler tevens een zonnewijzer is. De schildpad loopt zo op het ritme van de tijd met de toekomst van de oudste stad mee.

Het stadsbestuur besloot in 2002 om het jubileum van Nijmegen 2000 jaar met een blijvende herinnering te vieren en verstrekte aan drie gerenommeerde kunstenaars de opdracht op basis van de oude Godenpijler een eigentijdse verbeelding te ontwerpen. De keus is gevallen op een obeliskachtige overhellende pijler, die tevens als zonnewijzer dient. Het ontwerp is van Ram Katzir en Rutger Fuchs en is vernoemd naar de oude naam van de stad Noviomagus.
Bron: www.ramkatzir.nl
omhoogscrollbalk omlaag