Quack Monument (Marie Adolf fontein)
kunstenaar: Willem Bijlard
[x]
Willem Herman Bijlard was de vormgever van het Quack Monument. Hij was stadsarchitect en tevens adjunct-directeur gemeentewerken. Hij genoot zijn opleiding bij Eduard Cuypers, de neef en leerling van Pierre Cuypers. In 1910 kwam hij op zesendertigjarige leeftijd bij de gemeente Nijmegen werken. Het is, voor zover bekend, zijn enige monumentale werk.

kunstwerken van Willem Bijlard
(1875 - 1940)
titel: Quack Monument (Marie Adolf fontein)
jaartal: 1925
locatie: Nassausingel
eigendom van: gemeente Nijmegen

In 1925-1926 werd op het kruispunt van de Nassausingel, Smetiusstraat, Spoorstraat, Kronenburgersingel en van Berchenstraat deze obelisk gebouwd. Het in mei 1926 onthulde monument was een een geschenk van de Nijmeegse oud-wethouder Adolf Quack (1842-1920).
Hij had bepaald dat een deel van zijn erfenis moest worden besteed aan de oprichting van een fontein. Deze fontein, die moest worden genoemd naar hem en zijn zus Marie, moest de stad verder verfraaien.

De dertien meter hoge obelisk werd ontworpen door W.Bijlaard en is gebouwd met roze graniet uit Zweden. Verschillende ornamenten en een viertal klokken werden van brons vervaardigd. De eigenlijke fontein werd gevormd door een aantal glazen zuilen op de hoeken.
Al na enkele jaren werden deze zuilen vernield, waarna de opvangbakken voor het water dienst gingen doen als bloembakken. In 1958 werd het 150 ton wegende gevaarte afgebroken: het werd als een hinderlijk object beschouwd en het zou problemen met het verkeer geven als de stationstunnel gereed zou zijn. De onderdelen werden naar de gemeentewerf gebracht, waar ze vervolgens tientallen jaren bleven liggen.

In de tussentijd werden verschillende pogingen gedaan het monument weer op te richten. Uiteindelijk kreeg de Stichting Herstel Quackmonument het voor elkaar om de fontein op zijn oorspronkelijke plaats terug te plaatsen.
Nadat enkele bronzen onderdelen opnieuw werden gegoten, werd op 9 juli 2000 de Marie-Adolffontein officieel overgedragen aan de gemeente.
omhoogscrollbalk omlaag