Het raadsel van Nijmegen
kunstenaar: Oscar Goedhart
[x]
Oscar Goedhart werd in 1938 geboren op Ambon, maar genoot zijn opleiding aan de Arnhemse Academie voor Beeldende Kunst en aan de Academia dei Belli Arti (Pietro Vanucci) in Perugia. Verder maakte hij een aantal studiereizen naar Frankrijk, Indonesie en Italië. In 1968 ontving hij de Karel de Grote Prijs van de stad Nijmegen. Goedhart woont en werkt in Mook.

kunstwerken van Oscar Goedhart
(1938)
titel: Het raadsel van Nijmegen
jaartal: 1974
locatie: Achter de Smidstraat
eigendom van: gemeente Nijmegen

Dit bronzen reliëf is geïnspireerd op het schilderij "Het raadsel van Nijmegen' dat in het stadhuis te vinden is. Op het reliëf zijn zes personen afgebeeld. In 1994 werd het reliëf ontvreemd. De kunstenaar kreeg toen opdracht om het reliëf opnieuw te gieten.

Het reliëf verbeeldt een jonge vrouw die een oude man in haar schoot heeft. Naast hen staan zes zonen. (Op het schilderij zijn ze afgebeeld in verschillende kleuren: twee in het rood, twee in het groen en twee in het wit.)

Bij het schilderij hoort de volgende tekst, die ook de voorstelling van het reliëf van Oscar Goedhart verklaart.

'De Uytlegging van het Raedsel.

Huybert den ouden Man trouwt voor zyn eerste Vrouw Anna een Weduwe, hebbende een Voor-soon genaamt Gysbert, en teelt bij haar zijn twee Soonen in het Root, Adem en Arent; deese Vrouw gestorven zynde, trouwt voor zyn tweede Vrouw weder een Weduwe, genaamt Beel, die een Voor-dochter had genaamt Jacomyn, en krygt by haar de twee Soonen in het Groen, Bartel en Barent. Ondertussen trouwt de Voor-soon van de eerste vrouw met de voor-dochter van de tweede vrouw van den ouden Man; bij dewelke hy genereert zyn twee jongste Soonen in het Wit, genaamt Casper en Coenraat.'
Bron: www.oscargoedhart.nl
omhoogscrollbalk omlaag