Erasmus
kunstenaar: Huub Kortekaas
[x]
Huub Kortekaas is in 1935 geboren in 's Gravenzande.
In 1940 verhuist de familie naar Beuningen. In 1965 zegt
hij zijn baan als onderwijzer op om zich als beeldend kunstenaar te vestigen. Hij is autodidact en wordt sterk door het werk van de beeldhouwer Brancusi beïnvloed.
Kortekaas heeft zowel in Nederland als in het buitenland een groot aantal sculpturen in de openbare ruimte gerealiseerd.

kunstwerken van Huub Kortekaas
(1935)
titel: Erasmus
jaartal: 1960
locatie: Erasmuslaan (bij de universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit)
eigendom van: particulier

Erasmus leefde van 1469-1523. Hij studeerde theologie in Parijs en woonde in Engeland en Italië. Hij vertaalde het Nieuwe Testament in het Grieks en is mede de grondlegger van ons gymnasium. Hij was theoloog, filosoof, christen en humanist. Hij wordt doorgaans in relatie gebracht met ontwikkeling, onderricht en onderwijs. Vandaar dat zijn beelden vaak in de nabijheid van onderwijsinstellingen te vinden zijn.

Ook de 25-jarige onderwijzer Huub Kortekaas is geïnspireerd door de persoon van Erasmus en ontmoet in hem een zielsverwant. Hij besluit spontaan een levensgroot beeld te maken van deze filosoof. In 1960 plaatst hij Erasmus op de dijk in Winssen, turend over de uiterwaarden.
In 1964 wordt hij benaderd door de Dr. Huybersgroep met de vraag of zij dit beeld zouden kunnen adopteren als afscheidscadeau voor de scheidende professoren Post en Rogier. Dit zijn twee hoogleraren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig de Radboud Universiteit) met grote kennis over de geschiedenis van het katholieke christendom in Nederland. Zo verhuist het Erasmusbeeld naar Nijmegen.
De sculptuur staat nu voor de bibliotheek van de Radboud Universiteit.
Het beeld is van kalksteen. De tekst op het bordje luidt:
'Ik sta hier voor Post en Rogier'.

.
Bron: www.huubenadelheid-kortekaas.nl
omhoogscrollbalk omlaag