Stenen Bank
kunstenaar: Jan van Rijckevorsel (1889 - 1949), Jan van Vucht Tyssen (1884 - 1970)
titel: Stenen Bank
jaartal: 1922
locatie: Bredestraat/Kerkstraat/Korte Bredestraat
eigendom van: gemeente Nijmegen

Op 17 juni 1922 werd de electrische tramlijn tussen Nijmegen en het inmidels verdwenen landgoed de Witte Poort in Neerbosch feestelijk geopend. Talrijke locale hoogwaardigheidsbekleders maakten de eerste officiële rit met de tram, gadesgeslagen door honderden mensen uit Neerbosch, Hees en Nijmegen.
Op diezelfde dag werd op de hoek van Kerkstraat en de Bredestraat in Hees een natuurstenen bank onthuld, ter ere van degenen die zich hadden ingezet voor de aanleg van de nieuwe tramlijn. Dr. J.J. de Blécourt, voorzitter van de vereniging 'Dorpsbelang', mocht als eerste plaatsnemen op de Stenen Bank.

De bank, die is ontworpen door Jan van Vucht Tyssen en Jan van Rijckevorsel, heeft twee gebeitelde opschriften.
In de rugleuning staan de namen van het bestuur van de Vereeniging Dorpsbelang. De tekst in de rugleuning luidt: 'Ter herinnering aan het tot standkomen der electrische tramverbinding 1922'.
Op 5 juni 1955 reed de electrische tram voor het laatst door Hees. De Stenen bank werd in 1998 gerenoveerd.

Lange tijd waren de drie dorpen Hees, Neerbosch en Hatert geliefd als buitengebied voor rijke stedelingen. Vanaf de 17e eeuw tot in de 19e eeuw werden stukken land en heide opgekocht voor de aanleg van buitenplaatsen, landgoederen en villa’s. Daarna verschuift de aandacht van deze ‘oude tuin van Nijmegen’ naar het gebied ten oosten van de stad.
Dan worden Beek, Ubbergen, Berg en Dal en Groesbeek populair. Als reactie hierop richtten in 1911 enkele notabelen in hotel ‘Heeslust’ de vereniging ‘Dorpsbelang’ op onder voorzitterschap van de huisarts Dr. J.J. de Blécourt. Het streven was om het Schependom weer onder de aandacht te brengen van toeristen, van Nijmegenaren én vooral van het stadsbestuur.

De bank is ontworpen door Jan van Rijckevorsel en Jan van Vucht Tyssen. Het zal geen toeval zijn dat Jan van Vucht Tyssen tevens de portrettist was van dr. J.J. de Blécourt, de dorpsarts van Hees die in 1912 voorzitter van de vereniging ‘Dorpsbelang’ werd.
omhoogscrollbalk omlaag