Weesjongen en weesmeisje
kunstenaar: Gerhard Gröninger (1581 - 1652)
titel: Weesjongen en weesmeisje
jaartal: 1645
locatie: Begijnenstraat 29
eigendom van: gemeente Nijmegen

In 1645 krijgt het Protestants Weeshuis aan de Begijnenstraat, na een bouwkundige uitbreiding, een nieuwe monumentale ingangspoort. De oude poort uit 1616-1618 verhuist - in aangepaste vorm - naar het Oud Burgeren Gasthuis. De uit Münster afkomstige beeldhouwer Gerhard Gröninger krijgt de opdracht tot het maken van twee beelden, die een weesjongen en een weesmeisje voorstellen. Ze zijn bedoeld om aan weerszijden van een ouder reliëf met tien weeskinderen geplaatst te worden. Na de uitbreiding van het weeshuis in 1645 heeft men echter de nieuwe toegangspoort versierd met deze beelden.

In het midden van de 19e eeuw wordt er een nieuwe ingang aan de Begijnenstraat gebouwd, waarschijnlijk naar ontwerp van Pieter van Kemp. Ook de twee weeskinderen komen in deze opvolger terug.

De wegens faillissement uit Münster gevluchte Westfaalse beeldhouwer Gerhard Gröninger krijgt verschillende opdrachten in het kader van de uitbreiding van het Protestants Weeshuis in 1945. Zo maakte hij niet alleen de beelden van de twee weeskinderen voor de nieuwe toegangspoort, maar ook de natuurstenen omlijsting van het oudere reliëf, afkomstig van de voorganger van de poort. Bij betaling in 1947 aan de beeldhouwer, wordt ook melding gemaakt van twee wangen van zijn hand voor een grote open haard in de provisorenkamer.
omhoogscrollbalk omlaag