Vier gevelbeelden
kunstenaar: Egidius Everaerts (1877 - 1949)
titel: Vier gevelbeelden
jaartal: 1925
locatie: Berg en Dalseweg 81
eigendom van: particulier

Op dit monumentale gebouw zijn vier belangrijke Jezuïeten voorgesteld: Ignatius, Aloysius, Petrus Canisius en Johannes Berchmans. De heren brengen de oorspronkelijke functie van het gebouw in herinnering.

Het Sint Canisius College is voortgekomen uit het Sittardse Aloysius College. De orde der Jezuïeten, die sinds 1851 aan het Aloysius verbonden was, besloot namelijk in 1897 school en internaat naar Nijmegen te verplaatsen. Belangrijke reden voor de verhuizing waren de niet-centrale ligging van Sittard en de behoefte aan een beter gebouw. Juist Nijmegen was aantrekkelijk door de aangename ligging, het gezonde klimaat en de gemakkelijke verbinding met alle delen van het land.

Op een uitgestrekt terrein in de omgeving van Nijmegen bouwde Nicolaas Molenaar het voorname gebouw met de monumentale voorgevel, die uitmondt in drie hoge spitse daken. De bouwstijl - Neo-Hollandse Renaissance - verraadt duidelijk de invloed van P. Cuypers. Dat is de architect die ook het Rijksmuseum in Amsterdam ontwierp, waaraan het collegegebouw aan de Berg en Dalseweg 81 dan ook doet denken.

In 1900 startte de school in Nijmegen met 193 internen en 28 externen. Veruit de meeste leraren waren paters Jezuïeten. Het college had een Gymnasium en een HBS (na Rolduc de tweede katholieke in Nederland).

Er zijn nog lang onderwijsinstellingen gehuisvest geweest in dit pand. Maar de orde van de Jezuïeten is niet langer met dit pand verbonden.
omhoogscrollbalk omlaag