Madonna
kunstenaar: Onbekend
titel: Madonna
jaartal: 1927
locatie: Heyendaalseweg 239
eigendom van: particulier

Dit voormalige verenigingsgebouw 'Roomsch Leven' is een typisch onderdeel van de Rooms Katholieke gemeenschap uit de jaren '20 van de 20ste eeuw.
Het ontwerp van de hand van architect J.J.M. Jetten is in eenvoudige zakelijk-expressionistische stijl gebouwd.
Er zijn enige verwijzingen naar de baksteenarchitectuur van de Amsterdamse school, ook kenmerkend voor de periode tussen de beide wereldoorlogen.
Markante en waardevolle aspecten zijn de krachtige hoofdvorm, het robuuste baksteengebruik en het uitgebouwde portaal met opschrift en Mariabeeld.

'Roomsch Leven' vervulde een centrale rol in het bloeiende verenigingsleven in Brakkenstein. Het pand fungeert nog steeds als een multifunctioneel verenigingsgebouw.

Het beeld van Maria met Kind bevindt zich in de geveltop van het portaal. De kunstenaar die het beeld maakte is onbekend.
Bron: Monumentenregister Gemeente Nijmegen
omhoogscrollbalk omlaag