Lichtsculptuur
kunstenaar: Marinus Boezem
[x]
Marinus Boezem is in 1934 in Leerdam geboren. In 1954 ging Boezem naar de Vrije Academie Artibus, in Utrecht. Hier stapte hij na een jaar over naar de Vrije Academie in Den Haag. Hij spitste zich bij zijn opleidingen meer toe op kunst op het platte vlak. Eind jaren vijftig was Boezem actief als tekenaar en kunstschilder. Hij was hierin niet een echt opvallend figuur in de kunstwereld. Dit veranderde pas in de jaren zestig, toen Boezem besloot ruimtelijker te gaan werken. Dit kwam overeen met de hevige ontwikkelingen in de kunstwereld in die tijd. Thema's die veelvuldig te ontdekken zijn bij Boezem zijn onder andere oude kerken en kathedralen en groenlandschap of polders.

kunstwerken van Marinus Boezem
(1934)
titel: Lichtsculptuur
jaartal: 2010
locatie: Gebroeders van Limburgplein
eigendom van: gemeente Nijmegen

De rijke historie van de Hessenberg heeft als inspiratie gediend voor dit kunstwerk. Het ligt in de oude benedenstad aan de voet van de heuvel waar vroeger het grote klooster 'Hessenberg' lag. Later, in 1638, werd er in het gebouw het Arme Kinderen Weeshuis gevestigd. Daarvan resteert alleen nog het toegangspoortje uit 1640. De rest is eind jaren ’90 van de twintigste eeuw afgebroken vanwege het nieuwbouwproject ‘Flash Gordon’. Dit stuitte op veel weerstand bij de Nijmegenaren omdat het niet in de oude benedenstad zou passen. Het huidige ontwerp volgt het oude stratenplan; ook zijn de contouren van de verdwenen kloosters opgenomen in de pleinen tussen de woningen.
De sculptuur van Marinus Boezem gaat in op de religieuze en sociale impact van deze plek. De kunstenaar heeft daarbij niet gekozen voor een illustratie van de historie, maar om een fenomeen van TOEN te transporteren naar NU.
De lichtsculptuur ligt als toevallig op zijn plaats en geeft in marmer de lichtval weer van twee vroeg-gothische ramen. De kunstenaar heeft het 'oude licht' van een 'cloitre' (koorgang) uit de 12e eeuw verbeeld in miljoenen jaren oud materiaal uit de aarde - marmer-. Hij verwijst daarbij naar een uitspraak van de 12e eeuwse filosoof Robert Grossesteste, die zegt dat het licht het begin is van vorm, ofwel: geen vorm zonder licht.
Met de begrippen licht en donker zijn we allemaal vertrouwd. Zij beïnvloeden het leven en worden gebruikt om begrippen zoals goed en kwaad en geest en materie uit te drukken. De omzetting van het licht (uit de koorgang) naar het eeuwenoude marmer, is een verwijzing naar het eeuwige licht. Hierdoor krijgt het beeld een universele en autonome waarde.
De marmeren platen hebben tevens gebruikswaarde als zitelement.
Aansluitend maakte H.H. ter Balkt voor dit plein een dichtregel die ook de historische lading van deze bijzondere plek vangt. De regel is gehakt uit de grijze natuurstenen wand op het plein.
'Halverwege Hibernia en de Tigris strijken de lange eeuwen voorbij Valkhof en Weeshuis van Noviomagi. De as van het brandende stadshart verwoei bij de Klingklang, maar Vrede verlichtte hier de woeste gronden, en waar de bijlen zwijgen en 't sprakeloze stof nu verstomt, stroomt glorierijk weer zeewaarts de Waal.'
omhoogscrollbalk omlaag