On the road
kunstenaar: Rob Sweere
[x]
Rob Sweere (Boxmeer, 1963) studeerde aan de Academie St. Joost in Breda, Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ in Arnhem en de Rijksacademie in Amsterdam. Hij woont en werkt in Arnhem. Rob Sweere draagt in zijn werk de beleving van natuurelementen zoals licht, aarde, lucht en wind op verschillende manieren over aan de toeschouwer.

kunstwerken van Rob Sweere
(1963)
titel: On the road
jaartal: 2011
locatie: Oostkanaaldijk, Dorpsstraat
eigendom van: gemeente Nijmegen

Door de aanleg van het Maas-Waalkanaal in de twintiger jaren van de vorige eeuw werd het voormalige dorpje Neerbosch rigoureus door midden gedeeld en de Dorpsstraat, een eeuwenoude verbindingsweg, onherstelbaar onderbroken. Aan de oostzijde van het kanaal ontstond wijk Neerbosch-Oost. Het westelijk deel werd opgeslokt door stadsuitbreiding Lindenholt. Dat de huidige Dorpsstraat in Neerbosch-Oost en de St. Agnetenweg in Lindenholt vroeger één Dorpsstraat waren, is slechts in kleine landschappelijke en architectonische details zichtbaar.
Al decennialang leeft de wens bij bewoners aan beide zijden van het kanaal, om iets van de oude verbinding opnieuw zichtbaar te maken. In opdracht van de gemeente Nijmegen en in een nauwe samenwerking van een bewonerscommissie met de Commissie Beeldende
Kunst Nijmegen is het kunstwerk ‘ON THE ROAD'van Rob Sweere tot stand gekomen.

Met het kunstwerk ‘On the Road’ realiseert Rob Sweere op denkbeeldige wijze een brug over het Maas-Waalkanaal. Een brug die er ooit effectief had kunnen of had moeten zijn. Het kunstwerk bestaat uit twee identieke delen die elk aan een oever van het kanaal tegenover elkaar opgesteld staan, daar waar de vroegere Dorpsstraat liep. Zittend in het werk kijken we door het vizier naar de overkant en zien we ook degene die van daaruit naar ons kijkt. De toeschouwer maakt dus niet alleen contact met de persoon die eventueel pal voor hem zit, maar ook met degene die zich in een identieke situatie aan de overkant bevindt. Op die manier zien we door het werk heen, de Dorpsstraat van weleer.
omhoogscrollbalk omlaag