Data-fossiel
kunstenaar: Rein Jelle Terpstra
[x]
Rein Jelle Terpstra heeft zich na zijn studies aan de AKI in Enschede en de Rijksakademie in Amsterdam toegelegd op fotografie en projecten in de openbare ruimte.
Hierbij staat het concept voorop en het medium volgt het idee. Daardoor werkt hij met zeer uiteenlopende media en materialen.

kunstwerken van Rein Jelle Terpstra
(1960)
titel: Data-fossiel
jaartal: 2011
locatie: Scholenhof, St. Josephhof
eigendom van: gemeente Nijmegen

St. Josephhof is een bijzondere plek in het hart van Nijmegen vanwege de oude geschiedenis van deze locatie. De identiteit wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van de Romeinen. Data-fossiel verwijst naar de vele opgravingen en versterkt hiermee het besef dat het de bodem zelf is waar de geschiedenis en haar informatie is opgeslagen.
Het kunstwerk bevat meerdere facetten van de geschiedenis: de Romeinen, het tragische bombardement op de St. Josephschool die hier stond en het heden.
omhoogscrollbalk omlaag