Lights Crossing
kunstenaar: Atelier Veldwerk (Rudy Luijters en Onno Dirker)
[x]
Rudy Luijters en Onno Dirker, beiden beeldend kunstenaar, werken sinds 2003 samen binnen Atelier Veldwerk. Het werkveld betreft de inrichting van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord.
Het inventariseren, analyseren en het tonen van de werkelijkheid in een nieuw verband staat in het werk voorop, het doen van ingrepen kan daaruit volgen. De analyse kan ook doel op zich zijn. Vertrekpunt is met name de beeldende kunst, waarbij de focus ligt op processen van transformatie (landschappelijk, botanisch of sociaal). De methode is die van 'de ongerichte blik', vanuit een cultureel perspectief onderzoek doen zonder vooraf vastgestelde criteria of richttlijnen. Ook de vorm, het resultaat van het onderzoek, wordt niet vooraf bepaald maar komt tot stand naar aanleiding van de bevindingen en kan derhalve leiden tot ruimtelijke ingrepen, een tentoonstelling, een publicatie, geluid- of videowerk, of een combinatie van die verschillende media.

Bron: www.atelierverldwerk.nl

kunstwerken van Atelier Veldwerk (Rudy Luijters en Onno Dirker)
(2003)
titel: Lights Crossing
jaartal: 2014
locatie: Brug De Oversteek
eigendom van: gemeente Nijmegen

Ligths Crossing (overstekende lichten) is de titel van het kunstwerk dat deel uitmaakt van de stadsbrug de Oversteek. De brug, ontworpen door het Belgische bureau Ney/Poulissen architecture & engineering, die op 23 november 2013 in gebruik genomen werd, verbindt de oevers van de rivier de Waal bij Nijmegen op vrijwel exact de plek waar op 20 september 1944 de heldhaftige oversteek door Amerikaanse soldaten heeft plaatsgevonden. Bij die actie kwamen in korte tijd 48 militairen om het leven.
Het kunstwerk is gebouwd uit licht en tijd en verwijst naar die historische gebeurtenis; in de schemering, nadat de stadsverlichting in Nijmegen is aangeschakeld, gaan de 48 paren lichtmasten, die zich op de brug bevinden tussen beide oevers, één voor één aan in het tempo van een trage pas. Beginnend op de zuidoever verlichten de achtereenvolgens aanschakelende lampen het 950 meter langer traject, waardoor de oversteek van licht ongeveer 12 minuten duurt. Pas na het bereiken van de noordoever schakelt de zogenaamde aanstraalverlichting aan, zodat de prachtige brug ook in het donker in volle glorie te zien is.
Bron: www.atelierverldwerk.nl
omhoogscrollbalk omlaag