Monument voor de gesneuvelde Nederlandse militairen uit de Tweede Wereldoorlog
kunstenaar: Jac Maris
[x]
Jac Maris kreeg les van de Belgische beeldhouwer Achilles Moortgat in Kleef. Hij volgde opleidingen in Meissen, Kiel, München en Düsseldorf. Hij bezocht in Londen de Academy of Art. Hij tekende en schilderde, maar maakte later ook beeldhouwwerk. Aanvankelijk werkte hij graag figuratief en natuurgetrouw. Gaandeweg werden zijn werken abstrakter. Maar het realisme kwam uiteindelijk in zijn latere werken opnieuw tevoorschijn. De atelierwoning van Jac Maris in Heumen is na zijn overlijden in 1996 als ateliermuseum ingericht.

kunstwerken van Jac Maris
(1900 - 1996)
titel: Monument voor de gesneuvelde Nederlandse militairen uit de Tweede Wereldoorlog
jaartal: 2014
locatie: Plein 1944
eigendom van: gemeente Nijmegen

Oorspronkelijk stond op Plein 1944 een kalkstenen monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Nederlandse militairen uit het Rijk van Nijmegen. Eind 2009 werd het werk weggehaald om gerestaureerd te worden. Bij de restauratie bleek dat het werk, na al die jaren buiten, broos en poreus was geworden. Ook na de restauratie zou het werk te kwetsbaar zjin om nog in de buitenruimte te staan. Het herdenkingsmonument is onlosmakelijk met Nijmegen verbonden. Reden voor de gemeente Nijmegen om het beeld opnieuw uit te laten voeren in brons.

Het kalkstenen oorlogsmonument is gemaakt door Jac Maris in opdracht van de Nederlandse Bond van Oud-strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis. Het 495 cm hoge beeld toont een knielende soldaat bij een gewonder kameraad Tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden ongeveer 2.300 soldaten van de Koninklijke Landmacht en naar schatting 2.900 Nederlandse mariniers
omhoogscrollbalk omlaag