Maria, Middelares
kunstenaar: Anneke Höfte
titel: Maria, Middelares
jaartal: 1955
locatie: Heyendaalseweg 59
eigendom van: particulier

Een eenvoudige gevelsteen die is ingemetseld in de gevel van een woonhuis aan de Heyendaalseweg.
Het thema is Maria, middelares van alle genaden, middelares tussen de mensen en God. We zien Maria afgebeeld tussen twee gelovigen, een man en een vrouw, die knielen aan haar zijde. De figuurtjes boven Maria verbeelden de vurig tongen.
Mariaverering heeft een belangrijke plaats in de katholieke en orthodoxe volksdevotie.
omhoogscrollbalk omlaag