Zeven medaillons met deugden
kunstenaar: Martinus van Dijk (1893 - 1951)
titel: Zeven medaillons met deugden
jaartal: 1948
locatie: Burchtstraat (voorgevel stadhuis)
eigendom van: gemeente Nijmegen

Na het bombardement van 1944 stonden alleen nog de geblakerde buitenmuren van het stadhuis overeind. Het meeste natuursteenwerk moest vernieuwd worden en alle koppen en beelden opnieuw gehakt. Door hergebruik van puin en kopieën van de oorspronkelijke gevelbeelden wilde architect Deur iets van de vooroorlogse sfeer laten herleven. Hij liet deuromlijsting, hoofden boven de vensters en medaillons kopiëren naar die van Cuypers, zodat ze min of meer als restauratie van de oorspronkelijke 16e-eeuwse kunnen gelden.

In de klassieke oudheid werden deugden (deugdelijke eigenschappen) voorgesteld door vrouwenfiguren. De kerk nam deze gewoonte later over en voegde er nieuwe deugden aan toe.
Inmiddels zijn er zeven deugden, die worden afgezet tegen zeven ondeugden. De deugden zijn Prudentia (voorzichtigheid), Iustitia (rechtvaardigheid),Temperantia (matigheid), Fortitudo (kracht), Caritas (liefde), Spes (hoop) en Fides (geloof). Zij staan tegenover hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, gulzigheid en wellust.
omhoogscrollbalk omlaag