Datum:

25 smaakmakers krijgen subsidie

24 organisaties krijgen een subsidie om in 2021 culturele projecten te organiseren. Projecten met muziek, theater, podcasts en meer. Daarnaast ontvangt The Academy Foundation een subsidie voor de Hiphop Mansion, een nieuw platform voor hiphop. Het college van B&W neemt hiermee het advies van de adviescommissie Groei. over.

‘Smaakmakers’  is de titel van het advies van de commissie Groei. voor de regeling Culturele Projecten. De regeling versterkt de cultuur in Nijmegen door jaarlijks spannende en veelzijdige projecten te stimuleren. De subsidie is zowel gericht op participatieprojecten als artistieke projecten. 24 organisaties krijgen zo’n 233.000 euro subsidie. 18 aanvragen zijn afgewezen. De adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld op onder andere artistieke kwaliteit, innovatie, participatie en publieksbereik. Projecten zijn onder andere Podcast langs de Waal (Besiendershuis), Het prinsensprookje (Dear T), Piano Biennale (Keys to Music Foundation), de toren van NEUS (Galerie NEUS), Buiten de lijntjes (Piepschuim), MODE MONSTER (Stiksoep) en Het koffertje van Kaatje (Theater AanZ). Wethouder cultuur Noël Vergunst: "We blijven investeren in cultuur. Het draagt bij aan het geluk van mensen en maakt Nijmegen als stad aantrekkelijk. Ik verwacht komend jaar weer uitdaging en verrassing en hopelijk veel mooie creatieve ontmoetingen."

Smaakt naar hiphop!

De nieuwe subsidie voor ‘urban’ initiatieven gaat naar Hiphop Mansion. Urban is een breed begrip, waarbinnen veel subdisciplines samenkomen, zoals muziek, dans, graffiti en sport. Ook heeft urban een sterke sociale dimensie, waarbij samenzijn, laagdrempeligheid en kennisdeling aan de basis staan van producties en initiatieven. De subsidie valt onder de nieuwe regeling Meerjarige Culturele Programma’s. Deze richt zich op het versterken van de artistieke kwaliteit en het bereiken van een divers publiek. In het voorjaar adviseerde de commissie Groei. de gemeente om voor het onderdeel ‘urban’ partijen uit te dagen met nieuwe plannen te komen. Dat leidt nu volgens het advies ‘Smaakt naar hiphop!’ tot 85.000 euro subsidie voor de Hiphop Mansion. Dit is een nieuw platform voor hiphop, waarin programma’s voor de verschillende disciplines binnen urban worden ontwikkeld voor een breed publiek. Door een specifiek subsidiebedrag voor de urban scene te reserveren wil de commissie urban initiatieven professionaliseren en verduurzamen.

Het is de tweede keer dat de culturele subsidieaanvragen zijn beoordeeld door een externe adviescommissie. Naast de beoordeling van de aanvragen doet de adviescommissie Groei. ook een aantal aanbevelingen, zowel richting aanvragers als richting gemeente. De gemeente gaat de komende tijd aan de slag met de uitwerking van deze aanbevelingen.

De subsidies dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen uit de cultuurvisie Groei, die in september 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld: kunst en cultuur voor en door iedereen, aantrekkingskracht van Nijmegen vergroten door cultuur en ruimte voor innovatie en creativiteit.