Datum:

Smaakt naar meer! 30 cultuursubsidies

24 organisaties in Nijmegen krijgen een subsidie in het kader van de Subsidieregeling Cultuur Nijmegen (Meerjarige Culturele Programma’s) voor de periode 2021-2022 of 2021-2024. De subsidieaanvraag van 12 organisaties voor deze regeling wordt afgewezen. Over de subsidie voor de Bastei komt een beslissing in het najaar. 6 culturele organisaties krijgen voor de periode 2021-2024 een subsidie in het kader van de Subsidieregeling Cultuur Nijmegen (De Basis). Het college van burgemeester en wethouders neemt hiermee het advies van adviescommissie Groei. over.

De subsidies dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen uit de cultuurvisie Groei., die in september 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld: kunst en cultuur voor en door iedereen, aantrekkingskracht van Nijmegen vergroten door cultuur en ruimte voor innovatie en creativiteit. De subsidieregeling Meerjarige Culturele Programma’s richt zich op het versterken van de artistieke kwaliteit en het bereiken van een divers publiek. De adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld op onder andere artistieke kwaliteit, innovatie, educatie en participatie en meerwaarde voor de stad.
De subsidieregeling De Basis is bedoeld om het culturele ecosysteem in Nijmegen, waarvan de 6 grote culturele instellingen de basis vormen, te behouden en versterken.
Voor beide regelingen heeft de adviescommissie ook gekeken naar aspecten als governance, fair practice en inclusiviteit & diversiteit.

Voor het eerst werden de aanvragen voor beide subsidieregelingen beoordeeld door een externe adviescommissie. De adviescommissie Groei. heeft een advies uitgebracht over de aanvragen van beide regelingen; dit is vastgelegd in het adviesrapport ‘Smaakt naar meer!’ (pdf, 1.113 kB). Naast de beoordeling van de aanvragen doet de adviescommissie Groei. ook een aantal aanbevelingen, zowel richting aanvragers als richting gemeente. De aanbevelingen richting aanvragers neemt het college over en worden verwerkt in de beschikkingen. De aanbevelingen voor (jeugd)theater & dans en urban worden in het najaar verder onderzocht

De adviescommissie Groei. is van mening dat de subsidieaanvraag van de Bastei thuishoort bij Cultuurhistorie en niet bij Cultuur. Het college pakt dit advies op en gaat verkennen waar subsidieverlening van de Bastei het beste past.

Wethouder Noël Vergunst: “Met het opvolgen van de adviezen van de commissie Groei. gaan we echt aan de slag met de doelstellingen van cultuurvisie Groei. Al is het natuurlijk duidelijk dat de coronacrisis het culturele veld voor grote uitdagingen stelt, met deze subsidietoekenningen legt de gemeente een belangrijke basis om cultuur voor de stad te behouden en te verbeteren.”

Voorzitter van adviescommissie Groei. Joy Arpots: “Voor het eerst bracht de adviescommissie Groei. een advies uit over cultuursubsidies in Nijmegen. Met onze adviezen hopen we de komende twee jaar te stimuleren dat de culturele organisaties in de stad hun eigen potentie nog beter gaan zien en ook echt gaan groeien. Er ligt een stevig fundament om op te kunnen groeien, maar er is nog werk aan de winkel voor het culturele veld en de gemeente.”